Images of white ibis
IBI-038-kIBI-043-kIBI-045-kIBI-049-kIBI-056-fIBI-059-fIBI-065-fIBI-068-fIBI-075-fIBI-079-fIBI-099-fibi-102-fIBI-117-fIBI-119-kibi-120-dibi-121-dibi-122-dibi-128-dibi-132-dibi-133-d